ESENCIÁLNÍ LÉČENÍ


Co to je "Esenciální léčení "?

 

Esenciální léčení je pozvání. Pozvání do přítomnosti s respektem k tomu, co se tady a teď odehrává. Je to velmi specifická relaxace a autentický prožitek, který vede k hlubokému uvolnění na různých úrovních (fyzické, emoční, mentální, duchovní) a otevírá cestu k léčivé reorganizaci nervového systému a podvědomí. Nevědomé vzorce, které nám brání být tělesně i mentálně zdraví, jsou bez námahy rozpoznány a uvolněny. Může dojít k dosycení a vyvážení systému, k vyhasnutí nežádoucích zvyků, ke zmírnění nebo i odstranění fyzické bolesti a ke zvýšení vitality. Při práci se zpracovávají témata, která jsou v danou chvíli pro systém důležitá.Touto metodou dochází taktéž k čištění karmy, to znamená k pochopení příčiny a následku.

 

Co je podstatou léčení?

To, co všichni hledáme v léčiteli, terapeutovi nebo učiteli, je určitý energetický prostor, který nám umožní znovu se spojit s naším vnitřním světlem, tou částí sebe sama, která ví. Léčitel je schopen tento prostor poskytnout, protože už se s ním sám v sobě spojil. Má k dispozici určitou frekvenci - energetickou vibraci - která obsahuje řešení problému. Léčit tedy znamená nést v sobě energetickou frekvenci obsahující řešení a nabídnout ji klientovi. Tento proces probíhá v zásadě beze slov s hudbou,která svými vibracemi podporuje hluboké uvolnění. V přítomnosti této frekvence se klient může rozpomenout na svoji vlastní intuici, své vlastní vnitřní světlo. V tomto rozpomenutí a znovuvytvořeném spojení se svojí vlastní léčivou silou dochází k léčení. 

Terapie trvá celkem 45 minut. Doporučuje se terapii absolvovat minimálně 3x v průběhu max.3 měsíců.

(terapii provádí L. Pálková, tel. 732466136)